Det er typisk norsk å låne penger

Det er typisk norsk å låne penger

Nesten alle nordmenn har i løpet av livet sitt tatt opp et lån eller har planer om det. De seneste årene har en lav rente samt et stigende boligmarked gjort det spesielt lukrativt. Ikke bare er det vanlig med boliglån, men lån uten sikkerhet har også blitt svært populært. Konkurransen blant lånetilbydere som tilbyr lån uten sikkerhet har også blitt større grunnet et økende marked. Et marked med mange konkurrenter er alltid positivt, dette gir deg som forbruker bedre vilkår og billigere lån.

Hvilke personer tar opp et lån uten sikkerhet?

Svært mange tenker at forbrukslån er for de som veldig unge eller er i en økonomisk krise. Dette er langt fra sannheten. Statistikken viser at 39% av de som tar forbrukslån er mellom 35-49 år. Denne gruppen har statistisk sett en høy kjøpekraft.
Som nevnt over er det vanlig å tenke at personer i økonomisk krise tar opp forbrukslån, men det viser seg at bare 10% av forbrukslån blir brukt på å betale ned gjeld. Mange velger i tillegg å finansiere egenkapitalen til kjøp av bolig, noe meglere frykter vil skje i økende grad dersom boligprisene fortsetter å øke.

Derfor velger så mange nordmenn løsningen

Søknader om lån til forbruk er lett tilgjengelig på nettet og prosessen med å få pengene på konto går relativt kjapt. Pengene kan brukes på akkurat det du vil, om det skal være oppussing eller ferie.

Mange er av den oppfatning at alle kan få forbrukslån, men dette stemmer ikke. Lånetilbyder vil foreta en risikovurdering av deg for å se om du kan betjene et lån. Når du har fått lån følger du en nedbetalingsplan dere har blitt enige om. Som låntaker kan du også velge å innfri deler eller hele lånet når som helst. Dette er svært gunstig hvis du har ekstra penger til overs da du vil unngå mye renter på lånet.

Vanlige feller du må passe deg for

Som ved alle lån er det viktig å få kontroll over egen økonomi før en vurderer å ta opp et nytt lån. Ved å sette opp budsjett over inntekter og utgifter kan du se hvor mye du kan betjene i måneden. Det er lett å gå i fellen å være impulsiv – vårt råd til deg er å sette opp et budsjett.

Mange lånetilbydere reklamerer med en lav nominell rente, men her er det viktig å passe seg. Den nominelle renten er renten på selve lånet uten gebyrer. Det vil alltid være gebyrer på et lån som gjør at den totale kostanden blir høyere. Den reelle renten på lånet ditt er den effektive renten. Skal du f.eks. sammenligne to lån er det den effektive renten du må se på. Det er denne som bestemmer hvor mye lånet koster totalt.

Konkurransen blant lånetilbydere er høy så bruk dette til din fordel. Mange søker lån hos bare en bank og sier seg fornøyd med det tilbudet. Vi vil anbefale at du søker hos flere. Alle banker gjør en individuell risikovurdering av deg og vil gi deg ulike tilbud basert på denne. Selv om det tar litt ekstra tid å søke hos flere er det mye penger å spare her.
Flere og flere nordmenn bruker lån for å finansiere ferie, oppussing, bil osv. En høyere konkurranse blant lånetilbydere har gitt deg som forbruker bedre og billigere lån.